Bosch gen2/Yamaha PWSE/T Kranklagerbytte

  • 3 timer
  • 1 999 norske kroner
  • Bennavegen

Tjenestebeskrivelse

Bytte av kranklager på Bosch og Yamaha Krankmotorer. Inkluderer smøring av bevegelige deler og programvare oppdatering.

Kontaktinformasjon

  • Bennavegen 123, Kvål, Norway

    920 70 100

    Karlsenbatteriservice@gmail.com